logo Alderse Baas & Budwilowitz.
 
 
.

home

projecten

bio

publicaties

adres/contact

links

credits

Overzichtsafbeelding van deze pagina.  
  projecten - Onvoltooid Verleden Tijd

Onvoltooid Verleden Tijd
Verwerking van het trauma van de Tweede Wereldoorlog in de beeldende kunst van Duitsland en Nederland; de muziek, literatuur en film van Polen, Duitsland en Nederland.

"Het naar buiten brengen van de verwerkingsproblematiek van de Tweede Wereldoorlog in kunst en cultuur." Zo luidde de doelstelling van de in Amsterdam gevestigde Stichting Kunst en Samenleving.
Op basis van deze doelstelling kreeg Alderse Baas & Budwilowitz Cultural Architects de opdracht om een internationaal project te ontwikkelen en te realiseren. Het project bestond uit afzonderlijke projecten die het thema vanuit verschillende invalshoeken benaderden. Het richtte zich niet op de oorlog zelf maar op de, nog immer actuele, verwerking van dit trauma met name in de kunsten. Aan de hand van literatuur, muziek, film en beeldende kunst toonde het project de invloed en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op achtereenvolgende generaties in diverse landen.
In de drie deelnemende landen - Nederland, Duitsland en Polen - bestaat een toenemende belangstelling voor het onderwerp. Het project werd gerealiseerd in samenwerking met een groot aantal internationale instellingen.
De aan de Stichting Kunst en Samenleving verbonden Raad van Advies ondersteunde de organisatoren vanaf de conceptontwikkeling tot en met de realisatie. Het project stond onder auspiciên van de nationale UNESCO-Commissies van Polen, Duitsland en Nederland en UNESCO Parijs.


Concept, organisatie, fondsenwerving, marketingcommunicatie: Alderse Baas & Budwilowitz.

 
Onvoltooid Verleden Tijd

Forumdiscussies

Symposium

Tentoonstelling

Catalogus

Lesbrief bij de tentoonstelling

Concerten

Filmvoor-
stellingen/
podium-
discussies


Bestuur/Raad van Advies

Persreacties

Sponsors

Terug naar projecten